Ürünlerimiz

MKF SERİSİ YÜKSEK SICAKLIK FIRINLARI (KÜL FIRINI)

• MKF serisi yüksek sıcaklık fırınları ısıl işlem, kül tayini, gıda, seramik, vb. pek çok sektörde kalite laboratuvarlarında, üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullanım alanı
bulmuş genel amaçlı fırınlardır.
• Kullanıcı ihtiyacına göre farklı modeller: 3, 6, 12, 22 litre
• Sıcaklık çalışma aralığı: Oda sıcaklığı +5 °C / 1100 - 1200 - 1300 °C
• Hücrenin yan yüzeylerindeki ısıtıcılar sayesinde optimum ısı dağılımı ve hızlı ısıtma özelliği sağlanabilmektedir
• Programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi sayesinde ayarlanan sıcaklık değerleri hafızada saklanabilmektedir
• Sıcaklığı gösteren Likit Kristal Gösterge (LCD) (Opsiyonel dokunmatik ekran)
• Kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvalarında değişik uygulamalar için ideal dizayn
• Ateş tuğlasından yapılmış hücre
• Çok iyi bir sıcaklik dağılımı ve hızlı ısıtma
• Dış yüzey sıcaklığını en aza indiren hava boşluklu yalıtım
• Yana veya yukarı doğru kolay açılabilen kapak
• Kapak açıldığında ısıtmayı kesen emniyet özelliği
• Çalışma sırasında oluşabilecek duman için tahliye bacası
• Opsiyonel olarak sunulan; USB, RS 232 veya Ethernet bağlantısı ile bilgisayar üzerinden veri kontrolü
 
MKF SERIES HIGH TEMPERATURE OVENS (MUFFLE FURNACE)
 
• MKF series high temperature ovens are general purpose ovens which have area of use in quality laboratory in many sectors such as heat treatment, ash, food, ceramics, etc. and in universities` research laboratories.
•Different models according to user`s need 3, 6, 12, 22 liters
• Operational temperature range: Room Temperature +5 °C / 1100 - 1200 - 1300 °C
•Thanks to the heaters on the side surfaces of the cell, optimum heat distribution and fast heating properties can be achieved
• Programmable PID microprocessor control system allows temperature values to be stored in memory
•Liquid Crystal Display (LCD) showing the temperature (Optional touch screen)
• Ideal design for different applications in quality control and R & D laboratories
•Cell made of fire bricks
• Very good heat distribution and fast heating
•Air gap insulation that reduces the external surface temperature to the minimum
•Vertically and horizontally openable lid
•Safety feature that cuts off the heat when the door is opened
•Smoke discharge flue during operation
•Data control through computer via optional USB, RS 232 or Ethernet connection