Ürünlerimiz

MKP SERİSİ AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZLARI

DESTİLASYON ÜNİTESİ

• Paslanmaz çelik gövde
• Programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemi
• Kullanıcının ihtiyacına göre manuel veya otomatik mod
• Alfanumerik LCD ekran
• Otomatik kontrol edilen destilasyon ve su ekleme
• Su seviyesi kontrolü
• Ayarlanabilir destilasyon süresi (0-49 dakika)
• Otomatik devreye giren atık boşaltma sistemi (distilat sonunda)
• Hata uyarı sistemi: Buhar jeneratörü su debisi alarmı, özümseme-parçalanma sistem güvenlik cihazı, su seviyesi algılama hatası alarmı vb.
• Buhar jeneratöründe su olup olmadığını kullanıcıya bildirme
• 1700 Watt gücünde buhar jeneratörü
• Herhangi bir hata durumunda otomatik kapanma
• Ayarlanabilir eklenebilir alkali miktarı
 
8’Lİ, 12’Lİ, 24’LÜ YAKMA ÜNİTESİ
• Paslanmaz çelik gövde
• 8-12-24 farklı numuneyi aynı anda çalıştırabilme imkanı
• 450 ºC‘ye kadar ayarlanabilir sıcaklık
• Tek parça gaz tahliye sistemi
• 300 ml’lik 50 mm çapında yakma tüpleri ile kullanım
 
TEKNİK PARAMETRELER
• Ölçüm Çeşitleri: Tahıl, yem, süt ürünleri, içecek, toprak, ilaç, çökelti, kimyasallar vb.
• Çalışma Modu: Otomatik ve Manuel
• Su Kaynağı: Musluk suyu veya damıtılmış su
• Örnekleme Katı : 0.20g-2.00g Yarı Katı: 2.00g-5.00g Sıvı: 10.00ml-25.00ml
• Ölçüm Derecesi: 0.1mgN-200mgN (mg Nitrogen)
• Kurtarma (Recovery) Başarı Oranı: >=99%
• Destilasyon hızı: 5-15min/numune (Numune miktarına bağlı)
• Soğutma için Su Tüketimi: 3L/dk.
• Tekrarlama oranı: Göreceli standart sapma <+-1%
• Güç: AV 220V/50Hz, 1000W
• Su Kaynağı: Su basıncı >1.5Mpa Su Sıcaklığı < ºC

MKP SERIES KJELDAHL

DISTILLATION UNIT
• Stainless steel body
• Programmable microprocessor control system
• Manual or automatic mode according to user's need
• Alphanumeric LCD display
• Automatic controlled distillation and water addition
• Water level control
• Adjustable distillation time (0-49 minutes)
• Automatic waste disposal system (at the end of distillation)
• Error warning system: Steam generator water level alarm, assimilation-breakdown system security device, water level detection error alarm etc.
• Steam generator in 1700 Watt power
• Notify the user whether there is water in the steam generator
• Automatic shutdown in case of an error
• Adjustable amount of additive alkali
 
DIGESTER MODELS 8/12/24
• Stainless steel body
• Able to operate 8-12-24 differentsamples at the same time
• Adjustable temperature up to 450 ° C
• One piece gas evacuation system
• Use with a 300 ml 50 mm diametercombustion tube
 
TECHNICAL PARAMETERS
• Measurement Types: Grain, feed, dairy products, beverages, soil, medicine, sediment, chemicals etc.
• Operation Mode: Automatic and Manual
• Water Source: Tap water or distilled water
• Sampling Solid: 0.20g-2.00g Semi Solid: 2.00g-5.00g Liquid: 10.00ml-25.00ml
• Measurement Degree: 0.1mgN-200mgN (mg Nitrogen)
• Recovery Success Rate: >=99%
• Distillation speed: 5-15min / sample (depending on sample amount)
• Water Consumption for Cooling: 3 L / min.
• Repeat rate: Relative standard deviation <+ - 1%
• Power: AV 220V/50Hz, 1000W
• Water Source: Water pressure> 1.5Mpa Water Temperature <° C