Ürünlerimiz

TARLA KAPASİTESİ SOLMA NOKTASI TAYİN CİHAZI(PF Set)

  • Cihaz tarım topraklarının tarla kapasitesi ve solma noktası değerlerini ortaya koyarak toprakların su ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılmaktadır.
  • Cihaz 4 üniteden oluşmaktadır.
  • Basınç Ayar Kontrol Panosu (Manifold)
  • 5 Bar Basınçlı Levha Tenceresi
  • 15 Bar Basınçlı Levha Tenceresi
  • PM Hava Kompresörü 220V

 

  1. asınç Ayar Kontrol Panosu (Manifold)

 Cihazın basınç ayar kontrol panosu (Manifold), 15 bar ve 5 bar basınçlı levha tencerelerinin çalışmasına izin veren tarla kapasitesi ve solma noktası manifoldlarının bir arada bulunduğu bir sisteme sahip olmalıdır.

Tarla Kapasitesi Manifoldu Teknik Özellikleri

Tarla kapasitesi Manifoldu’nun manometresinin basıncı 0-100psi ile 0-6bar olmalıdır.

1a) Manifoldun tarla kapasitesi manometresinin psi birimli basıncı 0-100psi aralığında olmalı, 5psi oranında bölünmüş olmalı her 5psi aralığında 0,5psi artış göstermeli ve bu ifade manometre üzerinde şekil olarak belirtilmiş olmalıdır.

1b) Manifold’un tarla kapasitesi manometresinin bar birimli basıncı 0-6 bar aralığında olmalı, 0.5 bar oranında bölünmüş olmalı, her 0.5 bar aralığında 0,02 bar artış göstermeli ve bu ifade manometre üzerinde şekil olarak belirtilmiş olmalıdır.

1c) Ölçüm esnasında manometre üzerindeki ibrenin hangi basınçta olduğunun hassas olarak görülebilmesi için manometrenin üzerinde şerit şeklinde ince bir ayna olmalıdır.

Solma Noktası Manifoldu Teknik Özellikleri

Solma noktası Manifoldu’nun manometresinin basıncı 0-300psi ile 0-20 bar olmalıdır.

1a) Manifold’un solma noktası manometresinin psi birimli basıncı 0-300psi aralığında olmalı, 20psi oranında bölünmüş olmalı, her 20psi aralığında 2psi artış göstermeli ve bu ifade manometre üzerinde şekil olarak belirtilmiş olmalıdır.

1b) Manifold’un solma noktası manometresinin bar birimli basıncı 0-20bar aralığında olmalı, 0,1 bar oranında bölünmüş olmalı, her 1 bar aralığında 0,1 bar artış göstermeli ve  bu ifade manometre üzerinde şekil olarak belirtilmiş olmalıdır.

1c) Ölçüm esnasında manometre üzerindeki ibrenin hangi basınçta olduğunun hassas olarak görülebilmesi için manometrenin üzerinde şerit şeklinde ince bir ayn olmalıdır.

1d) Manometrenin hassasiyeti %1’in 1/4 ‘i oranında olmalıdır.

 

  1. 5 Bar Basınçlı Levha Tenceresi

2a) Cihazın 5 bar basınçlı levha tenceresi 0-5 bar basınç aralığındaki toprak örneklerinin su tutma özelliklerini analiz edecek tipte olmalıdır.

2b) 5 bar basınç kabının derinliği 22 cm, iç çapı 30 cm olmalıdır.

2c) Bir defada 4 adet seramik levha kaba yerleştirilerek yaklaşık 48 adet örneğin aynı anda analizi yapılabilmelidir.

2d) İçerisinde 1 adet basınç tenceresi ve kapağı, kıskaçlar, vidalar, lastik contalar ve çıkış ağzı boruları bulunmalıdır.

2e)Tencere ile 2 adet 1 barlık Seramik Plate verilmelidir.

 

  1. 15 Bar Basınçlı Levha Tenceresi

3a) Tarımsal uygulamaların çoğunda solma noktası seviyesindeki basınçlarda toprak örneklerinin su tutma özelliklerini analiz edecek tipte olmalıdır.

3b) Basınç kabının derinliği 10 cm, iç çapı 30 olmalıdır.

3c) Bir defada 3 adet seramik levha koyularak aynı anda yaklaşık 36 adet örneğin analizi yapılabilmelidir.

3d) İçerisinde 1 adet basınç tenceresi ve kapağı, kıskaçlar, vidalar, lastik contalar ve çıkış ağzı boruları bulunmalıdır.

3e) Tencere ile 2 adet 15 barlık Seramik Plate verilmelidir.

 

  1. PM Hava Kompresörü

4a) Basınçlı levha tencereleri için gerekli havayı sağlayacak güçte olacaktır.

4b) 240 psi de kompresesör devreye girip çalışacak,295 psi’de devreden çıkacak

çalışma düzeneğinde olacaktır.

4c) Maksimum 20 bar hava basınç sağlamalıdır.

4d) Hava kompresörünün ağırlığı 35 kg’ ı geçmemelidir.

4e) 220 V/50Hz. Şehir elektriği ile  çalışabilecek özellikte olmalıdır.  

4f) 4 lt. Hava deposu bulunmalı .

4g) Yaklaşık 300 ml SAE 75-90 makine yağı koyularak çalıştırılmalıdır.

4h)Orijinal bağlantı hortumu ile basınç ayar kontrol panosuna bağlanabilmelidir.