Ürünlerimiz

AGREGAT STABİLİTE TAYİN CİHAZI

agrega stabilite cihazı

Cihaz masa üstü tipte ve tek kişi ile taşınabilir olmalıdır.

Cihaz, 6 adet toprak numunelerinin stabilitesini yapmaya uygun olmalıdır.

Cihaz dijital göstergeli olmalıdır.

Yaptırılmak istenilen dalış sayısı ayarlanabilmelidir.

İstenilen dalış sayısı tamamlandığında cihaz otomatik olarak durabilmelidir.

Cihaza aşağıdaki elek setleri takılabilmelidir.

0,060 – 0,125- 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 ve 5 mm lik elekler,

 

Bir elek serisi, diğer bir elek serisine takılıp sökülebilecek özellikte olmalıdır..

Cihazla birlikte elek setinin dalıp çıkacağı 6 adet su haznesi olmalıdır.

Bir su haznesi en az 4 elek serisinin dalıp çıkabileceği büyüklükte olmalıdır.

Cihaz yerine çalışır vaziyette teslim edildikten sonra, gerekli eğitimleri verilmelidir.

Cihaz üretim ve montaj hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl, süre bitimini takiben ücreti karşılığı 7 (yedi) yıl garantili olmalıdır